วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สาว...กอหญ้า

สาวเจ้า...นามกอหญ้า
ผู้เกิดมาเคียงพื้นดิน
เขียวชื่น แต่ไร้กลิ่น
ใจถวิล คิดถึง เจ้าชายสายฝน

ทุกครั้งที่เจอกัน
สายฝนนั้นทำให้กอหญ้าสุขล้น
ชุ่มฉ่ำ สดใส ชื่นกมล
เพลินยล กอหญ้าเขียวงามตาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น