วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดอกหญ้า.....ผู้ให้กับโลกเสมอมา

ดอกหญ้า
เล็กๆ บางเบา
....พอเพียง
...เข้มแข็ง
...อิสระ
...มั่นคง
....ผู้ให้...ตลอดกาล
ดอกหญ้า...เป็นดอกไม้ที่พอเพียง  อาศัยเพียงปัจจัยเล็กๆ น้อยๆ ดิน น้ำฝน และสายลมแสงแดด ก็เพียงพอที่จะทำให้เธองอกงาม
 ดอกหญ้า...เข้มแข็ง ไม่ต้องมีคนมาคอยดูแลเอาใจ อีกทั้งยังต้องผ่านแดดกล้าและลมพายุมากมาย หากแต่ก็ยังเบ่งบานได้อย่างงดงาม
 ดอกหญ้า... เป็นอิสระไม่ได้ถูกเก็บมาประดับไว้ในแจกันหรู แต่ดอกหญ้าก็หาได้น้อยใจ ยังคงเบ่งบานประดับโลกใบนี้
ดอกหญ้า...มีความมั่นคง  แม้บาง คราว ดอกหญ้าอาจจะหวั่นไหวไปตามแรงลมบ้าง แต่ก็ยังยึดแน่นอยู่กับผืนดิน ไม่ว่าลมพายุจะพัดแรงเพียงใด แต่ดอกหญ้าก็ยังคงยึดแน่นอยู่กับผืนดิน คอยโอบกอดปกป้องผืนดินเอาไว้
 ดอกหญ้า...ไม่เคยเรียกร้องอะไรจากโลก แต่เป็นผู้ให้กับโลกเสมอมา
 
 
 
 
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น