วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ให้...ความสุข...หมุนรอบตัวเรา

ความสุข
ไม่ได้หยุดอยู่กับที่
ความสุข
มาแวบเดียวเดี๋ยวก็หาย

แต่จะดีไหม
ถ้าเราจะให้ความสุข
หมุนอยู่รอบๆตัว
ไม่หนีไปไหน

เพราะความสุข
เราสร้างขึ้นเองได้ง่ายๆ
แม้กระทั่ง...
ความสุขที่มีความทุกข์แอบแฝง

ปรารถนา...อยากให้...ความสุขหมุนรอบตัวเราและทุกคน 
(◠‿◠✿)❤•♥

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น