วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปัญหานำสู่ปัญญา

 
เวลาเจอ........ปัญหาซับซ้อ

ให้บอกตัวเองว่า นี่คือบทเรียนที่จะสร้างปัญญาได้อย่างวิเศษ


เวลาทุกข์หนัก.. ให้บอกตัวเองว่า... นี่คือแบบฝึกหัด

ที่จะช่วยให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิต
ปัญหาคือการเรียนรู้ เมื่อเราแก้ปัญหาหรือก้าวข้ามนั้นได้ เราจะอิ่มเอมใจอย่างยิ่ง 


1 ความคิดเห็น: