วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จากปลายปากกาของลูกษ์ ม.1

จากสมุดบันทึกความสุขของนักเรียนชายคนหนึ่ง
เขียนจากใจ ความสดใสแห่งจิตใจอันงดงาม..

  วันนี้เป็นวันอังคารผมได้เล่น
กับครูณี ครูป้อม ครูท๊อป และครูน้ำผึ้ง 
ผมมีความสุขมากครับวันนี้ ผมได้ทำ
กิจกรรมเยอะแยะมากมายครับ สิ่งที่
ผมชอบที่สุดคือ การบำเพ็ญประโยชน์
ต่างๆ เช่น กวาดขยะ/ใบไม้ครับผม
สนุกมากครับ พอเริกเรียนผมก็ได้ตีโปรง
ลางครับ..

มีความสุขกับการทำงาน
ดีมากค่ะ
ครูณี

1 ความคิดเห็น: