วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้..ลงมือ..เข้าใจ..นำไปใช้..มีความสุข

เรียนรู้..ลงมือ..เข้าใจ..นำไปใช้..มีความสุขเรียน...ลงมือทำ...เกิดความรู้
ถ่ายทอดได้...นำสู่...ความเข้าใจ
เรียนรู้...ประยุกต์...นำไปใช้
ความเข้าใจ...งอกงาม...ยั่งยืน

ถ่ายทอด...ประสบการณ์...การเรียน
แลกเปลี่ยน...ความคิด...จิตชื่น
ทบทวน...ใคร่ครวญ...ผ่านวันคืน
รู้ตื่น...รู้ตน...เพื่อพัฒนา

เรียนรู้...ลงมือ...เข้าใจ
นำไปใช้..อย่างรู้คุณค่า
ชีวิต...ความคิด...พัฒนา
นำพาความสุข...อย่างสุขใจ"การเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ได้แลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดบทเรียน ก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจ
ในองค์ความรู้นั้นอย่างยั่งยืน และเรียนรู้อย่างมีความสุข"

2 ความคิดเห็น:

  1. เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ควรจะมีมาตั้งนานของการศึกษา ถ้ามีแบบนี้ คงไม่ต้องมีการปฏิวัติหรือปฏิรูปการศึกษาบ่อยครั้งครูและนักเรียนก็ไม่ต้องคอยรับมือกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงไปในทางทิศไหนเมื่อไร่และอย่างไร

    ตอบลบ
  2. เมื่อเข้าใจอย่างลึกซึ่งก็สามารถถ่ายทอดได้ ยอดเยี่ยมมากครับ

    ตอบลบ