วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิถี...


วิถีแห่งชุมชน
วิถีแห่งการพึ่งพาอาศัย
วิถีงดงาม สดใส
วิถีเชื่อมใจหลอมรวมเราเข้าหากัน

สัมพันธภาพเชื่อมความสัมพันธ์
มีเธอมีฉัน
มีกันและกัน
รวมเป็นหนึ่งเดียว

ร่วมเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยน
ร่วมเพียร ร่วมสร้าง อย่างกลมเกลียว
ศรัทธา เข้าใจ คือแรงเหนี่ยว
เกี่ยวเรา หลอมรวมร่วมพัฒนาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น