วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

แด่ครู...


ขอน้อมจิตวันทาบูชาครู
ขอเชิดชูปูชนีย์คุณอันมากล้น
ขอคารวะด้วยศรัทธาต่อครูทุกทุกคน
ขอกุศลแห่งความดีคุ้มครองครู


ขอให้ครูทุกท่านมีความสุข..ชั่วนิจนิรันดร์

 1 ความคิดเห็น: